Related Articles

2 Comments

  1. ali

    ارزو میکنم بعد از این همچین اتفاقات وحشتناکی نیفته. و این قاتل در ملا عام اعدام بشه. وجود انسان های خلاف کاردر جامعه تهدیدی برای همه هست. خدار و شکر که دستگیر شد. به خانواده آتنا ی معصوم تسلیت میگم. عزیزشون تو بهشته.

    Reply
  2. سیما

    آرزو ی صبر برای همه آدمها ی گرفتار و همه ی کسانی که عزیزشان را از دست داده اند مخصوصا برای پدر و مادر آتنای عزیز

    Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.