Related Articles

One Comment

  1. ناشناس

    کردها ن تروریست اند ن آدم کش ن دزد اند ن تجاوز گر اقای کارگردان شما به چه دلیل و به چه حقی در این سریال از کردها به عنوان تجاوز گر و قاچاقچی و تروریست اسم میبرین این کردها ها بودمد در هشت سال دفاع مقدس از مرز های ایران دفاع کردن زن های کرد بودن که اسلحه ب دست با دشمن جنگیدند ایا اینطور نیست

    Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.