#خبرنگار_هتاک الان توییت کرده که من مسلمونم ولی قبلا توییتی منتشر کرده بود که «من مسلمان نیستم» 

اما آیا اگر فردی مسلمان نباشد حق توهین به مقدسات مسلمانان را دارد؟