One Comment

  1. از طرف مردم کرد

    از طرف کردها
    می خواهیم به ارسلان امیری بگیم که حق ندارد با حیثیت و آبروی کردها بازی کند ، این فیلم زالاوا واقعی نیست ، ایشان نمی بایست از طرف این همه مردم کرد این فیلم دروغی را می ساخت و سرخود بدون مشورت با کردها ، آبرو و حیثیت آنها را می برد این کار ارسلان امیری نه تنها انسانی و اخلاقی نیست بلکه از طرف کردها قابل بخشش و گذشت هم نیست ما به عنوان کرد هرگز ارسلان امیری را به خاطر ساختن این فیلم خرافی و بد و غیر قابل تحمل در مورد کردها نمی بخشیم . این فیلم برای همیشه ثبت شد و آبروی کردها را برای همیشه برد ، آبروی ریخته شده را چه جوری می شه جمع کرد . ارسلان امیری شرم نمی کنی ، چه جوری روت می شه تو چشم کردها نگاه کنی با این فیلمی که ساختی ، واقعا جای تاسف دارد که یک کرد با هم شهری اش این کار را بکند. هیچ کس این کاری که شما کردید را نمی کند . کردها این همه صفات مثبت دارند را نمی بینند و فقط چسبیده اید به قتل و خرافه پرستی دروغی که اصلا در وجود کردها نیست ، آن هم کردهایی به این مظلومی که هیچ وقت نه قاتل بودند و نه خرافاتی .

    0
    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.