نقد بررسی فیلم توقیفی خانه دختر با بازی حامد بهداد

نقد بررسی فیلم توقیفی خانه دختر «خانه دختر» فیلمی با فرمی بیشتر تلویزیونی تا سینمایی اما با داستان و فیلمنامه ای بکر که کمتر کسی تا امروز به خودش جرات ساختن چنین داستانی را داده است ، اینکه سوژه ملتهب باشد از کسی مثل پرویز شهبازی بعید نیست او جامعه ی گیر کرده بین سنت […]

نقد بررسی فیلم توقیفی خانه دختر با بازی حامد بهداد بیشتر بخوانید »