پایان فیلمبرداری فیلم دختر شیطان در هند

اخبار فیلم سلام بمبئی ۲ دختر شیطان پایان فیلمبرداری «دختر شیطان»/ فیلمبرداری فیلم تازه قربان محمدپور با بازی حمید فرخ نژاد بعد از چهل و پنج جلسه فیلمبرداری در هند به پایان رسید/«دختر شیطان» دومین محصول مشترک ایران و هند است

پایان فیلمبرداری فیلم دختر شیطان در هند بیشتر بخوانید »