مصادره خانه حسن شماعی‌ زاده در تهران

علت مصادره : به علت این که درآمد مشروعی از حرفهٔ حلال نداشته عصر ایران – حسن شماعی‌ زاده؛ خواننده لس آنجلسی و قبل از انقلاب در اینستاگرام به مصادره خانه‌اش در تهران و معامله آن مجددا اعتراض کرد. خانه او در سال ۷۲ با حکم قاضی نیری مصادره شد. در حکم دادگاه علت مصادره …

مصادره خانه حسن شماعی‌ زاده در تهران ادامه »