امیر تتلو کافر شده است !!!!

[quote]توهین های زننده ی او به اعتقادات ازلی ابدی یک مردم نشان از این دارد که شاید برخی محاسبات در مورد او اشتباه بوده است، به قولی او را جایی نشاندند که برایش زیاد بود و حالا قِی کرده و جفنگیات توهین آمیزش را بالا آورده.[/quote]   امیر حسین تتلو عجب سرنوشت عجیبی داشته است، …

امیر تتلو کافر شده است !!!! ادامه »