واکنش ۱۲۰ استاد دانشگاه به ادامه بازداشت دانشجویان

[quote]از جمله امضاکنندگان این نامه: دکتر غلامرضا غفاری. دکتر محمد فاضلی. دکتر سید ضیاء هاشمی. دکتر محمود صادقی. دکتر محمدرضا جوادی‌یگانه.دکتر غلامرضا جمشیدیها.دکتر ابوالحسن ریاضی.دکتر سارا شریعتی.دکتر یوسفعلی اباذری.دکتر حمیدرضا جلائی پور.دکتر تقی آزاد ارمکی.دکتر ناصر فکوهی.دکتر هاشم آقاجری. دکتر رضا قراخانلو.دکتر فرشاد مومنی.دکتر حسین راغفر و…. هستند.[/quote]   در متن نامه اساتید سراسر کشور …

واکنش ۱۲۰ استاد دانشگاه به ادامه بازداشت دانشجویان ادامه »