مردآهنی در رویداد کمیک بوکی سال۲۰۲۰ می میرد

[quote]مرگ تونی استارک در دنیای کمیک[/quote]   سیمرع پلاس کمپانی مارول در سال ۲۰۲۰ قرار است رویداد عظیمی منتشر کند که در آن تونی استارک معروف به مرد آهنی کشته می شود مارول به جز یک تصویر از قب تونی استارک که بر روی آن نوشته (اینجا قبر تونی ادوارد استارک دروغگوست) هنوز زملن زیادی …

مردآهنی در رویداد کمیک بوکی سال۲۰۲۰ می میرد ادامه »