مقایسه بین سینوفارم و آسترازنکا

[quote]بیشتر واکسن‌های کووید ـ ۱۹ که اثربخشی‌شان تایید شده است واکسن‌هایی‌اند که در دو دوز با فاصله چند هفته تا چند ماه تزریق می‌شوند. اکنون ماه‌ها از توزیع واکسن کرونا می‌گذرد و برخی کشور‌ها در مواردی ناچار شدند در دوز دوم واکسنی متفاوت با دوز اول تزریق کنند.[/quote]   دو مسئله هست: آیا خطری داره …

مقایسه بین سینوفارم و آسترازنکا ادامه »