روحانی استعفا داد !!!!

[quote]یک خانه‌تکانی اساسی در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس، زیرا استمرار وضع فعلی تا ۲سال دیگر، ممکن است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.[/quote]  سردار رحیم صفوی؛ما در دولت‌سازی مشکل داریم و گاهی به نظر می‌رسد که اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد. اما امروز «خبرگزاری فارس» نوشت: این …

روحانی استعفا داد !!!! ادامه »