استفانی بایس

بیوگرافی و سوابق استفانی بایس نماینده ایرانی کنگره آمریکا

[quote]استفانی بایس، نامزد ایرانی تبار حزب جمهوری خواه در اوکلاهاما، در انتخابات مجلس نمایندگان پیروز شده و به این ترتیب اولین ایرانی‌تباری است که به کنگره آمریکا راه می‌یابد.[/quote] استفانی بایس، نامزد ایرانی تبار حزب جمهوری خواه در اوکلاهاما، در انتخابات مجلس نمایندگان پیروز شده و به این ترتیب اولین ایرانی‌تباری است که به کنگره …

بیوگرافی و سوابق استفانی بایس نماینده ایرانی کنگره آمریکا ادامه »

استفانی بایس نماینده ایرانی کنگره آمریکا شد

[quote]استفانی بایس، نامزد ایرانی تبار حزب جمهوری خواه در اوکلاهاما، در انتخابات مجلس نمایندگان پیروز شده و به این ترتیب اولین ایرانی‌تباری است که به کنگره آمریکا راه می‌یابد.[/quote] استفانی بایس، نامزد ایرانی تبار حزب جمهوری خواه در اوکلاهاما، در انتخابات مجلس نمایندگان پیروز شده و به این ترتیب اولین ایرانی‌تباری است که به کنگره …

استفانی بایس نماینده ایرانی کنگره آمریکا شد ادامه »