روش سوال پرسیدن در استوری اینستاگرام

[quote]پرسیدن سوال در اینستاگرام به وسیله یک استیکر تازه اضافه شده در استوری امکان‌پذیر می‌شود. به وسیله آن می‌توان از فالوورهای خود درخواست‌ کرد سوالی از شما مطرح کنند. سپس می‌توان سوال را به وسیله پاسخ خود، مجددا تحت یک استوری جدید منتشر کرد که سبب ارتباط نزدیک کاربران می‌شود.[/quote]     اینستاگرام به وسیله …

روش سوال پرسیدن در استوری اینستاگرام ادامه »