تبدیل نیک فیوری به اسکرال در فیلم کاپیتان مارول

[quote]اسپویل خط داستانی فیلم کاپیتان مارول[/quote] سیمرغ پلاس به تازگی  پیچشش داستانی اصلی فیلم کاپیتان مارول لو رفته است در عکسی که از آرت بوک فیلم لو رفته مراحل تبدیل نیک فیوری به نژاد اسکرال نمایش داده می شود اگر این قضیه حقیقت داشته باشد یک اسکرال در فیلم کاپیتان مارول جایگزین نیک فیوری می …

تبدیل نیک فیوری به اسکرال در فیلم کاپیتان مارول ادامه »