معرفی کامل انواع اسپینر ها و نقش آن در کاهش استرس انسان

معرفی کامل انواع اسپینر ها همه‌ی ما فیجت می‌کنیم. فیجت حرکت‌های کوچک و ساده‌ای هستند که وقتی بی‌قراریم و استرس داریم انجام می‌دهیم. بعضی‌ها با موهایشان بازی می‌کنند، بعضی‌ها ناخن‌هایشان را می‌جوند یا ممکن است با گوشه‌ی لباسشان بازی کنند. تکان دادن پا، چرخاندن مداد یا کلید بین انگشتان هم نوعی فیجت است. ما بارها در …

معرفی کامل انواع اسپینر ها و نقش آن در کاهش استرس انسان ادامه »