آیا سپاه اسکله غیر مجاز دارد!!!

  چرا هرازگاهی به فعالیت های اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران خرده گرفته می شود؟ ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را چه طور ارزیابی می کنید؟ در قانون اساسی آمده که در زمان صلح و آرامش اگر دولت درخواست کرد و فرمانده کل قوا مجوز دهد، نیروهای مسلح باید از امکانات موجودشان برای …

آیا سپاه اسکله غیر مجاز دارد!!! ادامه »