طارمی با خودکار قرمز از تیم ملی خط خورد

[quote]شوک بزرگ به فوتبال ایران طارمی از تیم ملی اخراج شد[/quot]     سیمرغ پلاس متاسفانه مهدی طارمی اختلافات با اسکوچیچ پیدا کرده بود باعث شد اسمش از تیم ملی ایران خط بخورد این  این مورد ضربه سنگینی تیم ملی  شرایط حساس کنونی وارد می‌کند