بیوگرافی کامل حجت السلام رئیسی رقیب اصلی روحانی در انتخابات۹۶

  بیوگرافی کامل حجت السلام رئیسی مرجان زهرانی: سید خراسانی، روحانی مطلوب و محبوب تازه اصولگرایان است تا آنجا که حتی مصباحیون ناسازگار هم به او رضایت داده اند. مرد میانسال با عبا و عمامه ای سیاه که در آخرین حکم انتصابی اش از سوی رهبری هم «حجت الاسلام آقای حاج سید ابراهیم رئیسی» خطاب …

بیوگرافی کامل حجت السلام رئیسی رقیب اصلی روحانی در انتخابات۹۶ ادامه »