طراحی برند سازمانی

۱۲ اصل بنیادی در طراحی برند سازمانی

طراحی برند سازمانی رندینگ اصولی یکی از مهمترین مواردی است که از روزهای ابتدایی شروع یک کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین توجه به طراحی اولیه برند مقرون به صرفه‌تر از طراحی مجدد و بازبینی آن خواهد بود. اما مطمئنا تمرکز بر روی طراحی مناسب در ابتدای کار بسیار سخت و دشوار …

۱۲ اصل بنیادی در طراحی برند سازمانی ادامه »