حاشیه های جنجالی جشنواره ۳۶ فیلم فجر

جشنواره ۳۶ فیلم فجر هفته نامه چلچراغ – آوا پرتو: جشنواره فیلم فجر هنوز شروع نشده، اما بازار حواشی و انتقادها نسبت به این دوره آن قدر داغ است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذاشت. هر روز یک کارگردان جامانده از فجر علیه جشنواره بیانیه می دهد، هر روز یکی از اعضای …

حاشیه های جنجالی جشنواره ۳۶ فیلم فجر ادامه »