اعتراض به حبس خانگی کارگردان روس در کن ۲۰۱۸

اعتراض به حبس خانگی کریل سربرینینکف کارگردان روس مراسم فوتوکال و فرش قرمز این فیلم، بدون حضور کارگردان برگزار شد زیرا این کارگردان از سال ۲۰۱۷ میلادی به دلایل سیاسی تحت بازداشت خانگی در روسیه قرار گرفته است. عوامل فیلم با پلاکاردی، یاد کارگردان دربندشان را گرامی داشتند. همچنین عوامل فیلم تصویری از کارگردان را …

اعتراض به حبس خانگی کارگردان روس در کن ۲۰۱۸ ادامه »