اعتراض به مرگ قباد در پایان سریال شهرزاد

[quote]پایان قصه همیشه آن چیزی نیست که مخاطب دوست دارد و اصلاً در واقع مسیر قصه در این سه فصل بوده که آن‌ها را هر هفته منتظر نگه داشته نه انتظار برای قسمت پایانی.[/quote]   از آن جا که اتفاقات قصه «شهرزاد» در قسمت آخر، باب میل بسیاری از مخاطبان نبوده، بسیاری از کاربران با …

اعتراض به مرگ قباد در پایان سریال شهرزاد ادامه »