استوری اعتراضی وریا غفوری با آهنگ داریوش

اخرین سنگر سکوته حق گرفتنی نیست…  سیمرغ پلاس وریاغفوری بازیکن تیم استقلال و تیم با انتشار این استوری اعتراض خود را به حذف نامش از فهرست تیم ملی را نشان داد  در روزهای گذشته اعتراضات زیادی از سوی مردم و کارشناسان به فهرست تیم ملی که از سوی کیروش منتشر شده است     https://as10.asset.aparat.com/aparat-video/1c0523fe897a19285bce5c952c58292410596941-360p__77202.mp4 …

استوری اعتراضی وریا غفوری با آهنگ داریوش ادامه »