گرانی بی‌سابقه تاکسی اینترنتی‌ها

  سیمرغ پلاس اعتراض شدید کاربران توئیتر به افزایش شدید نرخ تاکسی های اینترنتی تهران که افزایش نرخ اسنپ شروع شد