پرداخت حق السکوت در مسابقه برنده باش

[quote]افشاگری درباره مسابقه برنده باش[/quote] سیمرغ پلاس خبرگزاری فارس با انتشار ویدئویی مدعی تقلب و فریب برنامه تلویزیونی برنده باش شده است. در این گزارش، یک جوان می گوید چون تهیه کننده برنامه به وعده ی پرداخت حق السکوت عمل نکرده، این ماجرا را رسانه ای کرده است.