نقد بررسی کامل حاشیه اقیانوس آرام ۲ :طغیان (PACIFIC RIM 2: UPRISING )

حاشیه اقیانوس آرام ۲ :طغیان با فروش نه چندان خوب فیلم Pacific Rim در باکس آفیس آمریکا، ساخت دنباله آن دور از انتظار به نظر می‌رسید اما فروش بالای فیلم در بازار بین‌المللی به کمک آن آمد و به تدریج ساخت قسمت دوم جدی شد و حال تصویربرداری آن نیز آغاز شده است. برای جزئیات …

نقد بررسی کامل حاشیه اقیانوس آرام ۲ :طغیان (PACIFIC RIM 2: UPRISING ) ادامه »