توهین خشایار الوند به نویسنده سریال پایتخت ۵ (امیر حسین قاسمی)

بی فرهنگی اهالی فرهنگ ما او اصلا در حد و حدود این حرف ها نیست/واکنش تند خشایار الوند به صحبت های دیگر نویسنده «پایتخت۵» و شائبه حذف نام او به دلیل انتقاد از صدا و سیما 🔹به دنبال تغییر نام نویسنده «پایتخت ۵» از شب گذشته و واکنش امیرحسین قاسمی که شائبه حذف نام او …

توهین خشایار الوند به نویسنده سریال پایتخت ۵ (امیر حسین قاسمی) ادامه »