پیش بینی صادق زیبا کلام برای انتخابات ۱۴۰۰

پیش بینی های صادق زیبا کلام فعال اصلاح طلب صادق زیباکلام درباره تأثیر خروج آمریکا از برجام بر آرایش سیاسی داخل کشور گفت: ظرف چند ماه آینده برجام به کل منتفی می شود چون حجم تجارت کشورهای اروپایی با آمریکا بسیار زیاد است بنابراین نمی توانند از منافع اقتصادی همراهی با آمریکا صرف نظر کنند …

پیش بینی صادق زیبا کلام برای انتخابات ۱۴۰۰ ادامه »