رد صلاحیت عباس جدیدی در انتخابات شورای شهر

رد صلاحیت عباس جدیدی در انتخابات شورای شهر  عباس جدیدی در انتخابات سال ۹۲ شورای شهر که به صورت مستقل وارد انتخابات شود. وی با قرارگرفتن در رتبه بیست و هفتم توانست به شورای شهر راه یابد. اکنون به خاطر مسائلی که در موردش وجود دارد توسط دستگاه های ذی ربط برای انتخابات پیش رو رد صلاحیت …

رد صلاحیت عباس جدیدی در انتخابات شورای شهر ادامه »