افشاگری اکتای براهنی درباره جهانگیر کوثری برای فیلم پل خواب

[quote]پانزده صفحه از فیلمنامه کم نیست! فیلمی پانزده صفحه کم داشته باشد ولی سر پا باشد! پل خواب شبیه به معجزه ای است که رقم خورد. عجیب است که فیلم هنوز سالم و خوب مانده! من برای صد خودم را حاضر کرده بودم و پیش خودم (در ایده آل ذهنم) باید نمره ی بیست می …

افشاگری اکتای براهنی درباره جهانگیر کوثری برای فیلم پل خواب ادامه »