معرفی کامل فیلم اونجرز ۴ جدا شده (AVENGERS 4 DISASSEMBLED) مارول

معرفی فیلم انتقامجویان ۴ دیز اسمبلد سیمرغ پلاس شواهد زیادی بدست آمده که مارول اسم فرعی فیلم اونجرز ۴ را DISASSEMBLED یا جدا شده ولی به خاطر اکران فیلم اونجرز ۳ و چون اسم فرعی فیلم حاوی اسپویلر است اعلام آن را به آینده موکول کرده اگر این فرضیه درست باشد باید مردن و جدا …

معرفی کامل فیلم اونجرز ۴ جدا شده (AVENGERS 4 DISASSEMBLED) مارول ادامه »