بررسی کامل انیمیشن Soul محصول پیکسار و دیزنی

[quote]انیمیشن Soul (روح) جدیدترین اثر «پیت داکتر» و «کمپ پاورز» به مفاهیم پیچیده مذهبی، فرهنگی و نژادی به صورت ماهرانه‌ای اشاره می‌کند اما هنجارشکنی‌های این انیمیشن به همین‌جا محدود نمی‌شود و شخصیت اصلی آن در سراسر فیلم به دنبال پاسخ این سوال که «چه چیزی تو را به خودت تبدیل کرده» می‌گردد.[/quote] داستان انیمیشن درباره …

بررسی کامل انیمیشن Soul محصول پیکسار و دیزنی ادامه »