تیزر رسمی انیمیشن جاسوس نامحسوس ویل اسمیت | Spies in Disguise

[quote]تیزر انیمیشن جدید شرکت فاکس و بلو اسکای با نام جاسوس نامحسوس (Spies in Disguise)[/quote] سیمرغ پلاس در این انیمیشن ویل اسمیت به جای شخصیت اصلی داستان یعنی لنس استرلینگ جاسوس صحبت می کند لنس استرلینگ این توانایی را دارد که برای انجام ماموریت مختلف به کبوتر تبدیل شود می توان به یقین گفت که …

تیزر رسمی انیمیشن جاسوس نامحسوس ویل اسمیت | Spies in Disguise ادامه »