پیروزی یک اصولگرا سرنوشت انتخابات ۱۴۰۰ است.

[quote]انتخاب با اکبر ترکان، از نزدیک‌ترین افراد به حسن روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفتگو کرده است.[/quote]   ترکان: روحانی رفتار اعلی حضرتی یک کمی دارد، ولی در قضاوت زیاده‌روی‌ شده. روحانی به وزرایش کم وقت می‌دهد. روحانی در اوایل سه معاون اول داشت، جهانگیری، فریدون و نهاوندیان. پیروزی یک اصولگرا سرنوشت …

پیروزی یک اصولگرا سرنوشت انتخابات ۱۴۰۰ است. ادامه »