کاهش شدید درآمد یوتیوبرهای ایرانی در سال ۱۴۰۰

[quote]تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ تقریبا چنین تاریخی برای یوتیوبرهای ایرانی است. مشکل یوتیوبرهای ایرانی و کاهش شدید درآمد آن ها موضوعی است که خیلی از آن ها را خسته کرده است. این اتفاق در جهت تغییرات جدید گوگل برای شناسایی دقیق محل جغرافیایی بیننده ویدیوها است.[/quote]   در روزهای اخیر شاهد کاهش درآمد یوتیوبرهای ایرانی …

کاهش شدید درآمد یوتیوبرهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ ادامه »