پوستر های جدید فیلم انت من و واسپ (Ant-Man and The Wasp)

[quote]کارگردانی دنباله فیلم Ant-Man (مرد مورچه‌ای) بر عهده پیتون رید، کارگردان فیلم اول، بوده است و اندرو بارر و گابریل فراری کار نوشتن فیلمنامه آن را بر عهده داشته‌اند.[/quote] Ant-Man and The Wasp  پوسترهای جدیدی از شخصیت‌های فیلم Ant-Man and the Wasp را منتشر کرده است. در این ۶ پوستر جدید، شاهد حضور شخصیت‌هایی چون پل راد در نقش اسکات لنگ (انت من)، اوانجلین …

پوستر های جدید فیلم انت من و واسپ (Ant-Man and The Wasp) ادامه »