معرفی کامل آرمان درویش بازیگر اصلی مقیمان ناکجا شهاب حسینی

آرمان درویش بازیگر اصلی مقیمان ناکجا شهاب حسینی سینماژورنال: کمتر پیش می آید که در گروه هنروتجربه اثری را ببینیم که واجد استانداردهای جذب مخاطب بالا باشد و قطعا یکی از شگفتیهای روز پنجم جشنواره اکران فیلمی به نام “چهارشنبه ” از آثار “هنروتجربه” بود که بشدت توانایی جلب مخاطب عام را دارد و البته این …

معرفی کامل آرمان درویش بازیگر اصلی مقیمان ناکجا شهاب حسینی ادامه »