بررسی و نقد فیلم جانوران شگفت‌انگیز ۲ : جنایات گریندل‌والد

جانوران شگفت‌انگیز ۲ : جنایات گریندل‌والد نظر دیوید هیمن در مورد فیلم جدید دیوید هیمن، تولیدکننده‌ی مجموعه‌های سینمایی هری پاتر و جانوران شگفت‌انگیز از تفاوت‌های عمده و تغییر سبک قسمت جدید این فیلم با جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها صحبت کرد. هیمن با اشاره به اینکه علاوه بر تغییر محل جغرافیایی داستان فیلم و اضافه …

بررسی و نقد فیلم جانوران شگفت‌انگیز ۲ : جنایات گریندل‌والد ادامه »