تاریخ دقیق اعدام قاتل آتنا اصلانی

تصاویر اجرای حکم اعدام قاتل آتنا اصلانی (شیطان پارس آباد)

تصاویر اجرای حکم اعدام قاتل آتنا اصلانی خبرگزاری میزان: حکم اعدام و قصاص قاتل آتنا اصلانی صبح امروز در ملاءعام اجرا شد.   این فرد که آتنا دختر هفت ساله پارس آبادی را پس از تجاوز در منزلش مخفی کرده بود، کمتر از سه ماه پس از کشف جسد این دختربچه به دار مجازات آویخته …

تصاویر اجرای حکم اعدام قاتل آتنا اصلانی (شیطان پارس آباد) ادامه »

تاریخ دقیق اعدام قاتل آتنا اصلانی (شیطان پارس آباد)

تاریخ دقیق اعدام قاتل آتنا اصلانی  اجرای حکم قاتل آتنا اصلانی در ملأعام خبرگزاری میزان: حکم اعدام و قصاص قاتل آتنا اصلانی صبح امروز در ملاءعام اجرا شد. این فرد که آتنا دختر هفت ساله پارس آبادی را پس از تجاوز در منزلش مخفی کرده بود، کمتر از سه ماه پس از کشف جسد این …

تاریخ دقیق اعدام قاتل آتنا اصلانی (شیطان پارس آباد) ادامه »