معرفی و نقد فیلم Tag 2018 (تگ) برادران وارنر

[quote]اما امسال این رسم دوستانه با مراسم ازدواج یکی از این پنج نفر همزمان شده است و این مراسم مربوط به دوستی است که تا کنون بازنده ی میدان نبوده است و اکنون فرصت خوبی برای دیگران است تا بلاخره او را شکست دهند[/quote] داستان این فیلم بدین گونه است که یک ماه در هر …

معرفی و نقد فیلم Tag 2018 (تگ) برادران وارنر ادامه »