مکان و زمان کنسرت ریچارد کلایدرمن در تهران

[quote]کنسرت این پیانیست سرشناس در تاریخ ۱،۲،۳،۶،۷،۸ تیرماه در سالن وزارت کشور برگزار خواهد شد.[/quote]  ریچارد کلایدرمن ساعاتی پیش وارد تهران شد تا پس از اتفاقات خبری چند هفته گذشته، این هنرمند با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد و دفتر موسیقی نخستین اجرای رسمی خود را در ایران روی صحنه ببرد. ریچارد کلایدرمن در …

مکان و زمان کنسرت ریچارد کلایدرمن در تهران ادامه »