مرگ شخصیت دد شات در کمیک های جدید جوخه انتحاری

[quote]تام تیلور شخصیت دد شات را در سری جدید کمیک های گروه جوخه انتحاری می کشد[/quote] سیمرغ پلاس گویا قرار است در سری جدید کمیک های گروه جوخه انتحاری شرکت دیسی کمیکس شخصیت ددشات که نقش محوری در در گروه ضد قهرمان ایفا می کند کشته شود شخصیت ددشات در اولین فیلم سینمایی Suicide Squad …

مرگ شخصیت دد شات در کمیک های جدید جوخه انتحاری ادامه »