ادعای تبانی امیرعابدزاده در روزنامه پرتغالی

تهمت به دروازبان ایرانی در روزنامه پرتغالی ورزش سه: روزنامه اِبولا، پُر تیراژترین روزنامه ورزشی پرتغال امروز در مطلبی خبر داد که بنا بر شکایتنامه ای که به صورت ناشناس به دادگستری پرتغال واصل شده باشگاه پورتو با امیر عابدزاده، دروازه بان ایرانی تیم ماریتیمو ارتباط برقرار کرده تا با پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار یورو، …

ادعای تبانی امیرعابدزاده در روزنامه پرتغالی ادامه »