دستگیری سعید حبیبی خواننده به اتهام آزار و اذیت چند زن جوان

  این خواننده پاپ به نام” س. ح” با اتهام آزار و اذیت چند زن جوان دستگیر شده است و تحقیقات از متهم برای مشخص شدن جزئیات بیشتر از این پرونده سیاه آغاز شده است. متهم در بازداشت پلیس قرار دارد و اخبار تکمیلی پس از بازجویی های پلیسی اعلام خواهد شد. لازم به ذکر …

دستگیری سعید حبیبی خواننده به اتهام آزار و اذیت چند زن جوان ادامه »