بررسی و نقد بازی رستم: افسانه جنگ

بازی رستم: افسانه جنگ بازی: سوم شخص اکشن، شمشیر بازی و احتمالا تیراندازی با کمان ویژگی ها: داستان بازی برگرفته از شاهنامه است و با اطلاعات ی که ما بدست آوردیم به احتمال زیاد در باره ۷ خان رستم می باشد. بیش از ۲۵ دشمن در بازی تعبیه شده. غول آخرهای بازی هم شامل دیوها و غیره …

بررسی و نقد بازی رستم: افسانه جنگ ادامه »