بررسی و نقد سریال پلیسی نوار زرد

نقد سریال پلیسی نوار زرد مجموعه تلویزیونی «نوار زرد» به مناسبت هفته نیروی انتظامی این شب ها مهمان خانه ها شده است. اثری قهرمان محور در ژانر پلیسی و معمایی که سعی در نمایش چهره پلیس نمونه نیروی انتظامی دارد. تا امروز سریال های متنوعی با تم پلیسی – جنایی روی آنتن تلویزیون رفته و هر یک به نوعی …

بررسی و نقد سریال پلیسی نوار زرد ادامه »