نقد بررسی فیلم بلوک ۹ خروجی ۲ علیرضا امینی با بازی امیر جعفری و پانته آ بهرام

فیلم بلوک ۹ خروجی ۲ علیرضا امینی تسنیم – انتظار می‌رود نخستین بحث‌هایی که راجع به فیلم تازه به اکران در آمده علیرضا امینی در بگیرد، درباره توقیف طرح فیلم برای پروانه ساخت در زمان مسئولیت شمقدری باشد. انتظار می رود که از توقیف‌ها بگوییم و اکران نشدن فیلم‌ها و دولت پیشین و غیره. اما …

نقد بررسی فیلم بلوک ۹ خروجی ۲ علیرضا امینی با بازی امیر جعفری و پانته آ بهرام ادامه »