نقدی بر فیلم مستند آنها اول پدرم را کشتند انجلینا جولی

مستند آنها اول پدرم را کشتند انجلینا جولی اینکه یک ستاره آمریکایی با یک فیلم غیرانگلیسی زبان به این بخش راه پیدا کند به خودی خود جذاب است. فیلم اقتباسی است از کتابی با همین عنوان نوشته «لانگ اونگ» که براساس داستان واقعی زندگی او نوشته شده است. آنجلینا جولی این فیلم را به درخواست …

نقدی بر فیلم مستند آنها اول پدرم را کشتند انجلینا جولی ادامه »