نقد بررسی کامل فیلم زادبوم ابوالحسن داودی

نقد بررسی کامل فیلم زادبوم ابولحسن داودی «زادبوم» از جمله فیلم هایی است که سال ها در محاق بوده و حالا فرصت نمایش پیدا کرده. فیلم داستان چند خانواده را روایت می کند که از ایران مهاجرت کرده و حالا در اندیشه بازگشت هستند. کارگردان این مفهوم را با داستان واقعی لاک پشت هایی در …

نقد بررسی کامل فیلم زادبوم ابوالحسن داودی ادامه »